15 powodów, dlaczego warto pić wodę z cytryną

3 maja 2015 / / LIFE / 17 komentarzy

Wsta­jesz rano i z pół przy­mknię­tymi oczami drep­czesz do swo­jego eks­presu do kawy lub szu­kasz sło­ika ze swoją ulu­bioną kawą roz­pusz­czalną zie­wa­jąc przy tym nie­mi­ło­sier­nie. Bo tylko kawa pomoże otwo­rzyć Twoje zaspane oczy. Możesz mi wie­rzyć lub nie, ale do nie­dawna też tak funk­cjo­no­wa­łam.

Wszystko się zmie­niło, odkąd codzien­nie rano zaczę­łam pić wodę z cytryną. Oczy otwie­rają się same, a ja po pierw­szą kawę się­gam dopiero przed południem, tylko dla­tego że lubię, a nie dla­tego że muszę!

Nie ma nic lep­szego dla Twojego organizmu niż codzien­nie rano wypita na czczo szklanka cie­płej wody z wyci­śnię­tym sokiem z połowy cytryny.

Oto 15 powo­dów, dla­czego warto włą­czyć wodę z cytryną do poran­nego rytu­ału!

1) Po nocy nasz orga­nizm jest odwod­niony, potrze­buje wody do usu­nię­cia nagro­ma­dzo­nych tok­syn i wła­śnie woda z cytryną naj­le­piej mu w tym pomoże – lepiej niż sok z kar­tonu, kawa czy her­bata;

2) Cie­pła woda z cytryną prze­łą­cza nasze tra­wie­nie na szyb­szy bieg, bo zawarte w cytry­nach fla­wo­no­idy uspraw­niają pro­ces tra­wie­nia, a pek­tyny zmniej­szają uczu­cie głodu;

3) Woda z cytryną pomaga zapo­bie­gać nowo­two­rom, a to dla­tego, że cytryny są wysoce zasa­dowe. Liczne bada­nia wyka­zują, że rak nie może roz­wi­jać się w śro­do­wi­sku zasa­do­wym. Cytryna, choć ma kwa­śny smak, zali­cza się do naj­bar­dziej zasa­do­wych owo­ców korzyst­nie wpły­wa­ją­cych na nasz orga­nizm;

4) Regu­larne picie wody z dużą ilo­ścią cytryny ma zba­wienne dzia­ła­nie dla naszej skóry – poprawi jej kon­dy­cję i zadziała odmła­dza­jąco, a wszystko przez to że cytryna jest sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem i chroni orga­nizm przed wol­nymi rod­ni­kami;

5) Woda z cytryną oczysz­cza wątrobę, bo pobu­dza ją do uwol­nie­nia tok­syn poprzez zwięk­szoną pro­duk­cję żółci;

6) Woda z cytryną dostar­cza naszemu orga­nizmowi elek­tro­li­tów, jakich nasz orga­nizm potrze­buje: magnezu, wap­nia i potasu, a ten ostatni jest szcze­gól­nie potrzebny do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia układu ner­wo­wego;

7) Cytryna zwięk­sza ela­stycz­ność naczyń krwio­no­śnych, uszczel­nia je i oczysz­cza. Oczysz­cza też krew i tęt­nice;

8) Pomaga obni­żyć ciśnie­nie krwi, a dzienne spo­ży­cie jed­nej cytryny może obni­żyć ciśnie­nie nawet o 10%;

9) Pomoże roz­cień­czyć szko­dliwy kwas moczowy, który w śro­do­wi­sku kwa­śnym może pro­wa­dzić do bólu sta­wów powo­du­jąc dnę mocza­nową – poda­grę, a w ner­kach two­rząc kamie­nie mocza­nowe;

10) Cie­pła woda z cytryną pole­cana jest także kobie­tom w ciąży, bo wita­mina C pomaga w two­rze­niu się tkanki kost­nej płodu, a ze względu na wysoką zawar­tość potasu, uła­twia for­mo­wa­nie komó­rek mózgu i układu ner­wo­wego dziecka;

11) Woda z cytryna łago­dzi zgagę i odświeża oddech;

12) Pomaga roz­pu­ścić kamie­nie żół­ciowe, kamie­nie ner­kowe i złogi wap­nia;

13) Oczysz­cza jelita z nagro­ma­dzo­nych resz­tek z poprzed­niego dnia, czyli pomaga w walce z zapar­ciami;

14) Wita­mina C zawarta w cytry­nie zmniej­sza podat­ność na infek­cje układu odde­cho­wego, posiada wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­palne;

15) Oczysz­cza drogi moczowe, bo woda z cytryną działa moczo­pęd­nie i uspraw­nia pracę nerek.

OrangesNiek­tó­rzy do cie­płej wody z cytryną pole­cają dodać jesz­cze łyżeczkę miodu, ale ja wybie­ram opcję bez miodu.

Wodę z cytryną piję już od wielu mie­sięcy, zawsze na czczo, po płu­ka­niu ust ole­jem koko­so­wym. Pamiętajcie, że woda powinna być letnia – nie zimna i nie gorąca. Poleca się odcze­kać około 30 minut po wypi­ciu wody zanim zje się pierwsze śnia­da­nie.

Naj­le­piej, jeśli cytryny są nie­pry­skane che­micz­nie (można je dostać np. w Lidlu – Bio­trend), ale jeśli nie mam do takich dostępu, to te zwy­kłe pole­wam wrzącą wodą i dopiero wtedy kroję na pół.

Ostatnio sporo słyszałam o jeszcze lepszych właściwościach mrożonej cytryny. W skórce cytryny, którą wyrzucamy ma się znajdować dużo więcej witaminy C niż w samym owocu, więc poleca się porządnie wyszorować cytrynę pod ciepłą wodą, osuszyć i włożyć do zamrażalnika. Po jakimś czasie, gdy jest już zamrożona, należy wyjąć i z pomocą tarki utrzeć razem ze skórką. Taką cytrynę można dodawać do ciast, deserów, sałatek itp. Mrożona cytryna ma być sposobem na zwalczanie komórek rakowych, ale należy pamiętać by mrozić cytryny jedynie z upraw ekologicznych, które nie zawierają pestycydów. Ja na razie poprzestanę na moim porannym rytuale picia wody z cytryną i Was też do tego zachęcam!

 


 • Tak proste połączenie a jakie pozytywne działanie! Dla ułatwienia można wodę w domu poddawać filtracji żeby nie kupować tyle wody każdego dnia. Takie inicjatywy jak na http://www.water-house.pl są specjalnie dla ludzi pijących wodę.

 • Cracon
 • Mro Kat

  Zgadzam się. Woda z cytryną z rana działa cuda. Od razu jest energia na cały dzień, a także same plusy dla urody i zdrowia :)

 • Nie szoruję cytryn, a tylko opłukuję, ponieważ kupuję owoce BIO, a ponadto nie je jem ani skórki, ani miąższu tylko wyciskam z nich sok. Używam oleju kokosowego a nie słonecznikowego, ponieważ kokosowy ma dodatkową funkcję wybielającą, której słonecznikowy nie ma.

 • Praktykuję już od dawna właśnie po oleku kokosowym :) Jedynie z tym uczuciem sytości u mnie odwrotnie – po cytrynie mam wielkiego głoda.

  • Super! To jeden ze zdrowych nawyków, któremu pozostanę wierna do grobowej deski ;)

 • A czy pijąc wodę z cytryną nie powinno się robić jakiś przerw? Słyszałem, że przesadzenie w drugą stronę może wywołać efekty uboczne?

  • Ciepłą wodę z cytryną na czczo piję od ponad 2 lat i nie odczułam żadnych skutków ubocznych. Nie robię dłuższych przerw, czasem po prostu, gdy wstanę za późno i się spieszę, omijam ten rytuał, ale nie robię dłuższych przerw.

 • Mailo, umknął mi gdzieś Twój komentarz – przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam. Tak, słyszałam, że niektórzy na końcu używają sody lub soli, ale zapewniam Cię, że samo płukanie, dokładne odplucie i umycie zębów jest o wiele zdrowsze dla organizmu niż… zjedzenie śniadania bez uprzedniego umycia zębów :)

  • magda

   Pije na czczo sok z cytryny w szklance wody od tygodnia moje doznania to skora jak u niemowlaka,zanik opryszczki,zanik bolu kosci iii…bol zatok wszystkich,bol glowy,bol w klatce piersiowej,bol nerek polaczony z temp,dreszczami i skapomoczem…o co tu chodzi???

   • marta

    byc moze masz duzo toksyn i one wychodzac powoduja bol? a moze po prostu to nie jest dla Ciebie. taki napoj ma dzialanie moczopedne wiec troche odwadnia organizm – moze stad te bole?

  • Dominika Przybylska

   o właśnie, ja nowa w temacie :) czyli polecasz mycie zębów przed jedzeniem śniadania, a później co, jeszcze raz, czy jak ? I czy używasz oleju przed piciem cytryny, żeby chronić szkliwo ? Słyszałam, że powinno się najpierw myć zęby, przed piciem wody z cytryną bo podobno później wciera się kwas szczoteczką w zęby … już się pogubiłam, będę wdzięczna za wyjaśnienie ! :)

 • Tomczyk

  Witam pije z rana wodę. Cytryna ale zimna czy to jest jakas różnica czasem nawet z niegazowana butelkowa dlaczego woda powinna być ciepla ?? Nie może być zimna ?

  • Letnia woda jest „łagodniejsza” dla organizmu i organizm nie doznaje „szoku” z rana ;) Najlepiej jeśli nawet do niegazowanej wody, dodasz odrobinę wrzącej i wtedy cytrynę.

   • Małgosia

    też wypróbuje sposób z dodaniem ciepłej wody, bo wcześniej chłodna woda z sokiem z cytryny nie do końca pasowała

 • Klara

  także napisałam na ten temat poradnik być może kogoś zainspiruje do ważnego tematu jakim jest detoksykacja, udrażnianie jelit czy poprawa metabolizmu, bez tego ani rusz, a w pożywieniu dostępnym w sklepach trudno szukać zdrowych produktów http://perepele.pl/article/15-powodow-dlaczego-warto-pic-na-czczo-wode-z-cytryna/2758 zapraszam także do innych artykułów dotyczących zdrowia na mojej stronie