PRACA

kategoria

Dzień Dobry TVN po drugiej stronie kamery

11 grudnia 2015 / / PRACA / Brak komentarzy

W Dzień Dobry TVN gości­łam już kil­ka­krot­nie i za każ­dym razem… nie chcia­łam stam­tąd wyjść! Może dla­tego, że pra­wie każ­dego poranka włą­czam TVN i jed­nym okiem zer­kam na to, co się dzieje na ekra­nie, a dru­gim na palce, żeby nie ukroić ich na kanapkę. Szcze­gól­nie w jesienno-zimowe poranki wstaje się odrobinę łatwiej w towarzystwie […]

Moja przygoda z Call TV. Kulisy powstawania programów na żywo

20 września 2015 / / PRACA / 8 komentarzy

Tak patrzę na panią i jestem pewna, że się znamy. Musia­ły­śmy się gdzieś spo­tkać. Taka zna­joma twarz. Czy pani przy­pad­kiem nie pra­co­wała w tele­wi­zji? – Tak, tak, pra­co­wałam. Może koja­rzy mnie pani ze sta­cji axn, pro­wa­dzi­łam tam przez ponad 4 lata pro­gram o gwiazdach, a to popu­larny kanał wśród kobiet. – Nie, […]

Wesołowska i mediatorzy – nowy serial TVN

6 września 2015 / / PRACA / 2 komentarze

Je­sienne ramówki tele­wi­zyjne ruszyły pełną parą. Oprócz seriali, które znamy już od lat, stacje sta­wiają też na nowo­ści. I wła­śnie w nowym serialu „Weso­łow­ska i media­to­rzy”, mia­łam oka­zję ostatnio zagrać. Tym razem na ekra­nach tele­wi­zo­rów nie zoba­czy­cie grzecz­nej pie­lę­gniarki, recep­cjo­nistki czy pani wete­ry­narz, a tro­chę wredną babkę, ale będę mieć ku temu powody. Na pla­nie […]

Za kulisami serialu „Na Wspólnej”

23 lipca 2015 / / PRACA / Brak komentarzy

Byłam już pie­lę­gniarką, dziew­czyną z kabrio­letu, gwiazdą castingu, recepcjonistką, ale nie miałam jeszcze oka­zji zostać panią wete­ry­narz. I wła­śnie w taką rolę wcieliłam się w serialu „Na Wspól­nej”. Wpraw­dzie tylko w dwóch odcin­kach, ale ile frajdy! O mały włos spóź­ni­ła­bym się na plan, a to grzech ciężki. Na pla­nie pra­cuje sztab ludzi, wszystko musi cho­dzić jak […]

Nogi na plan!

29 maja 2015 / / PRACA / Brak komentarzy

Halo, ale że jak? Moje nogi w roli głów­nej? Ale ja nie posia­dam ide­al­nych nóg! Nic nie szko­dzi? Zro­bi­cie tak, żeby będą ide­alne? OK, wcho­dzę w to! Zanim doszło do nakrę­ce­nia reklamy z moimi nogami w rolach głównych, zapro­szono mnie do salonu piękności, by upięk­szyć wszystko od kolan w dół :) Jeśli łydki […]

„Barwy szczęścia” od kulis

14 maja 2015 / / PRACA / 4 komentarze

Rola z kon­ty­nu­acją? Kogo zagram? Pie­lę­gniarkę? Ale ja nie mam doświad­cze­nia! Nic nie szko­dzi? Czyli nie będę musiała robić zastrzy­ków w pupę? Jak ja uwielbiam odbierać takie telefony! Nie ma nic lep­szego niż rola z kon­ty­nu­acją, bo to ozna­cza, że na dłużej pojawię się na pla­nie. Tym razem tra­fi­łam na plan „Barw szczę­ścia”. Oczy­wi­ście z pod­eks­cy­to­wa­nia nie […]

O pracy przed kamerą, czyli czy umiesz się sprzedać?

14 kwietnia 2015 / / PRACA / Brak komentarzy

Praca przed kamerą to czysta przyjemność. To najłatwiejsze zajęcie pod słońcem! Zresztą co to za praca?! Ja też bym tak potrafił/potrafiła. Trochę się powyginać, pouśmiechać, poudawać i już. Bułka z masłem. Otóż nie do końca. Bo nie każdy potrafiłby się w tym odnaleźć.  Pierwsza sprawa to castingi, które bywają mało […]

Znany drwal, gromadka dzieci i mama do wymiany

14 kwietnia 2015 / / PRACA / 6 komentarzy

– No to jak, decy­duje się Pani? – Taak, oczy­wi­ście, dzię­kuję, do zoba­cze­nia w pią­tek rano! Jasna cho­lera, czy opie­kunka będzie mogła zająć się w tym cza­sie małym Mar­ce­lem? Dzwo­nię z duszą na ramie­niu, w końcu może mieć już inne plany. W prze­ciw­nym wypadku muszę popro­sić teściową… Uff, na szczę­ście opie­kunka znajdzie dla nas czas, […]