Instan­tly Age­less – młodsza twarz w 5 minut? Testuję!

26 czerwca 2015 / / TESTY / 9 komentarzy

Worki i cie­nie pod oczami to zmora wielu kobiet. Nie zna­la­złam jesz­cze żad­nego kremu, ani korek­tora, który ide­al­nie wyma­załby moje worko-cie­nie pod oczami cho­ciaż na kilka godzin.

Owszem, pod­czas sesji zdję­cio­wych, maki­ja­żystki świet­nie radzą sobie z moimi nie­do­sko­na­ło­ściami, ale to pro­fe­sjo­na­listki, które latami uczą się swo­jego zawodu. Już nawet mój nos – kar­to­fe­lek zdo­ła­łam polu­bić i zaak­cep­to­wać, ale worków – nigdy.

Nie tak dawno otrzy­ma­łam próbkę pew­nej nowo­ści na euro­pej­skim rynku. W Sta­nach, Kana­dzie i Azji pro­dukt jest już znany od dłuż­szego czasu.

To Instan­tly Age­less marki Jeu­nesse – krem, który na 6–9 godzin niwe­luje wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści, szcze­gól­nie sku­tecz­nie worki i cie­nie pod oczami.

Instantly_Ageless_300pxKosme­tyk ten bazuje na pep­ty­dzie o nazwie argi­re­lina, który już od jakie­goś czasu jest uży­wany w kosme­ty­kach do wygła­dza­nia zmarsz­czek, porów­nuje się jego dzia­ła­nie do dzia­ła­nia botoksu, sty­mu­luje on pro­duk­cję kola­genu i ela­styny oraz zapo­biega wiot­cze­niu skóry. W skład wchodzi także krze­mia­n magnezu i sodu – które mają wyrów­nać struk­turę skóry oraz dzia­łać prze­ciw­sta­rze­niowo. Krem nie zawiera para­be­nów i innych sztucz­nych sub­stan­cji bar­wią­cych czy zapa­cho­wych. Jedna malutka fiolka star­cza na ok. 3 uży­cia.

Jak apli­ku­jemy?

Na skórę nakła­damy nie­wielką war­stwę kremu Instantly Ageless – wkle­pu­jemy opusz­kiem palca, ale nie wcie­ramy. Już po kilku minuatch widać działanie: im bardziej dojrzała cera, tym uzyskujemy większy efekt wow, więc na pewno nie jest to preparat dla dwudziestolatek. Uwaga: krem nie zadziała na suchą, słabo nawil­żoną skórę. Preparat można nakładać pod makijaż lub na makijaż.

Żeby poka­zać, jak dokład­nie to zadzia­łało w moim przy­padku, nakrę­ci­łam krótki fil­mik, w któ­rym wszystko dokład­nie widać. Pro­szę wziąć pod uwagę moje poświę­ce­nie i fakt, że poka­za­łam się bez pod­kładu, korek­tora i pudru, co było dla mnie nie lada wyzwa­niem! Od razu się przy­znaję, że na fil­mie jestem lekko pod­eks­cy­to­wana, ponie­waż po raz pierwszy pró­bo­wa­łam tego kosmetyku i nie mia­łam pew­no­ści, czy zadziała.

Moge tylko zdradzić, że po 2 minutach nie zobaczyłam żadnej różnicy i już się podłamałam, wyłączyłam nawet kamerę, aż tu nagle… Przełączcie na najwyższą rozdzielczość, wtedy lepiej widać.

Inny pro­dukt tej marki, który zbiera zachwyty na całym świe­cie to odmła­dza­jące serum LUMINESCE zawie­ra­jące naj­wyż­szy z moż­li­wych pro­cent czyn­nika wzro­stu do rege­ne­ra­cji komó­rek. Serum zmniej­sza do mini­mum drobne linie i zmarszczki i ma przy­wró­cić ener­gię zmę­czo­nej skó­rze doda­jąc skó­rze mło­do­ści i bla­sku.

retail-serumPierw­sze wyniki poprawy skóry widać podobno już po 4 tygo­dniach, a bar­dziej spek­ta­ku­larne po 3 mie­sią­cach. Sły­sza­łam o przy­pad­kach nakła­dana serum na połowę twa­rzy, tak by zoba­czyć efekty i podobno różnica jest kolosalna.

Czy działa? Na razie sama się nie sku­si­łam (400 zł), ale nie wyklu­czam, że może w przy­szło­ści spró­buję, a jeśli tak, na pewno Wam o tym doniosę.

 

A jeśli jednak mój filmik do Was nie przemawia, zobaczcie to:

 


 • Z tego co wiem, lepiej rozetrzeć na palcu odrobinę krem przed nałożeniem, a i po nałożeniu wachlować, pod wpływem powietrza krem szybciej pokazuje na co go stać- 2 minuty są prawdziwe;) W zeszłym tyg widziałem na własne oczy:) jest rewelacja!

  • Chciałam wykonać wszystko jak na powyższym filmiku, żeby na pewno się udało ;) Tylko w moim wypadku zadziałało po 4 minutach ;)

   • tam wachlowala:) jest w pewnym momencie widoczne;) ale wazne ze dziala;)

 • miałam 2 ampułki tego kremu, stosowałam u siebie na skórę pod oczami i u osoby z głębokimi bruzdami na czole – działa, rewelacja, szkoda, że tylko na parę godzin, chociaż producent zapewnia wspaniałe efekty przy dłuższym używaniu, ciekawe….

  • Niee, raczej ten ich inny flagowy produkt, serum Luminesce, może zadziałać trwale na zmarszczki, a ten Instantly Ageless to chyba tylko na chwilę, zastanawiam się, czy się nie skusić na serum…

 • Anna Citak

  Ja ampulki zamawiam na domiuroda. Maja swietny asortyment, wszystkie certyfikaty jakosci. Jakos nie ufam innym sklepom, ten mam sprawdzony.