Stefanel – marka modowa dla kobiet w każdym wieku

20 sierpnia 2015 / / MODA / Brak komentarzy

Ste­fa­nel to marka, którą wprost uwiel­biam. Klasa, szyk, ele­gan­cja.

Na świe­cie jest ponad 1500 skle­pów Ste­fa­nel, nie tylko w Euro­pie, ale także w Azji, Ame­ryce Pół­noc­nej czy na Bli­skim Wscho­dzie. Ich ubra­nia są ele­ganc­kie, ale luźne i nie krę­pu­jące ruchów jednocześnie, dla­tego każda kobieta czuje się w nich wyjąt­kowo. Kolek­cje powstają naj­czę­ściej w sto­no­wa­nych kolo­rach, bez krzy­kli­wych napi­sów czy innych eks­tra­wa­ganc­kich dodat­ków. Ich mocną stroną są dzianiny i kaszmirowe swetry. Sklepy sta­cjo­narne znajdują się w War­sza­wie, Kato­wi­cach, Wro­cła­wiu, Łodzi, Pozna­niu i Byd­gosz­czy.

Stefanel to marka nie tylko dla kobiet po 35. roku życia. Znajdziecie tam sporo klasycznych ubrań, ale o prostych krojach, które przez lata trzymają fason i jakość.

Jeśli jednak dobrze mnie zna­cie, wie­cie że nie lubię prze­pła­cać, dla­tego w skle­pach Ste­fa­nel kupuję tylko pod­czas wyprze­daży lub w podwar­szaw­skim outle­cie w Pia­secz­nie, bo ceny regu­larne przy­pra­wiają mnie o ból głowy. W tym roku nie mogłam się oprzeć bia­łej, luź­nej bluzce prze­ce­nio­nej z 419 zł na 161 zł. To wciąż dużo za zwy­kłą białą bluzkę, ale gdy tylko ją zało­ży­łam poczu­łam się swo­bod­nie i sty­lowo jed­no­cze­śnie. Do tego bluzka jest lekka i prze­wiewna, będzie paso­wać do kla­sycz­nej, czar­nej mary­narki, jean­so­wych spode­nek czy ołów­ko­wej spód­nicy. Abso­lut­nie mój styl i kropka. Plus za to, że idealnie zakrywa mankamenty, kiedy zaszaleję z deserami w restauracji ;)

Szara torebka to moja nowa zdo­bycz – wprawdzie niewielkich rozmiarów, ale z mnó­stwem kie­szo­nek, czyli wiel­kość idealna do kina czy na spa­cer. Do tego świetna jakość skóry i bardzo dobre wykończenie.

Błę­kitne spodnie też pochodzą z wyprzedaży, podob­nie jak złote san­dałki – to łupy z zeszło­rocz­nych wyprze­daży z Mas­simo Dutti, kupione odpowiednio za 99 zł i 129 zł, które z przyjemnością założyłam i w tym roku.

Stefanel-bluzka

Stefanel-torebka

Stefanel-sklep

Stefanel-ubrania

Stefanel-spodnie

Stefanel-outfit

bluzka – Ste­fa­nel
spodnie, san­dałki – Mas­simo Dutti
torebka – Valen­tini
koraliki – Handmade