aktorki

tag

Mokotowska 57 – mnóstwo sukienek na każdą okazję

4 grudnia 2015 / / LIFE / 4 komentarze

Co to było za otwarcie! Moët&Chandon, pyszne przekąski, mnóstwo balonów, fleszy i kolorowych sukienek. Od wczoraj ulica Mokotowska w Warszawie bogatsza jest o jeden nowy concept store. W daw­nym skle­pie­ Macieja Zie­nia oprócz sukie­nek Sugar­free, zna­la­zły się też takie marki jak Car­dio Bunny – stroje do ćwi­czeń dla kobiet, bie­li­zna Illu­sive […]

O bag – czy tak wygląda torebka twoich marzeń ?

17 sierpnia 2015 / / MODA / 15 komentarzy

Niek­tóre dziew­czyny wręcz nie wyobra­żają sobie swo­jej gar­de­roby bez kilku tore­bek marki O bag, inne twier­dzą, że te torebki nadają się jedy­nie na zakupy do… warzyw­niaka. Pojemne, w prze­róż­nych wiel­ko­ściach i kolo­rach. Wyko­nane ze spe­cjal­nego, odpor­nego two­rzywa, „mięk­kie, przy­jemne w dotyku, wodo­od­porne, lek­kie i wytrzy­małe, o pro­stym desi­gnie”. Można je […]

Czy warto zdecydować się na poród w prywatnym szpitalu?

29 lipca 2015 / / DZIECKO / 17 komentarzy

Poród to jeden z naj­waż­niej­szych momen­tów w życiu każ­dej kobiety. W Pol­sce wciąż wal­czy się o godziwe warunki poro­dów. Cza­sem bywa poprawnie, ale cza­sem tak, że trauma pozo­staje na dłu­gie mie­siące albo i dłu­żej. Razem z mężem posta­no­wi­li­śmy, że obej­dzie się bez traumy, dla­tego uro­dzę w pry­wat­nym szpi­talu. Nie prze­wi­dzie­li­śmy jed­nak, że Mar­cel przyj­dzie na świat 2 dni […]