dobre serum do twarzy

tag

Idealne serum do twarzy z niebieskimi algami

16 października 2016 / / URODA / 2 komentarze

Lubię, gdy na półce w łazience stoi jakiś ładny, ekskluzywny kosmetyk. Co więcej, lubię gdy działa i nie kosztuje fortuny. Te wszystkie cechy mają kosmetyki francuskiej marki Galénic. Ale najciekawsze jest to, że o tych kosmetykach nie znajdziecie prawie żadnych informacji na polskich stronach internetowych, dlatego tym bardziej muszę je […]

Bioderma – na ratunek skórze po wakacjach

27 sierpnia 2015 / / URODA / 4 komentarze

Waka­cje dobie­gły końca, a my jak co roku odkry­jemy, że nasza cera jest w opła­ka­nym sta­nie. Prze­su­szona, z pla­mami posło­necz­nymi, nowymi, drob­nymi zmarszcz­kami, doma­ga­jąca się natych­mia­sto­wej rege­ne­ra­cji. Wpraw­dzie już od kilku lat sta­ram się w ogóle nie opa­lać twa­rzy, bo dosko­nale wiem czym to grozi, to wiem też, że każda z nas sama musi dojść do […]

Phar­ma­the­iss: 7 drogocennych olejków w jednym kosmetyku

15 czerwca 2015 / / TESTY / 2 komentarze

Z nowych kosme­ty­ków cie­szę się tak bar­dzo jak z nowej pary butów. Uwiel­biam pró­bo­wać, sma­ro­wać, wąchać, oglą­dać, ale to już dosko­nale wie­cie. Przez ostat­nie tygo­dnie z zapa­łem sto­so­wa­łam kosme­tyki marki Phar­ma­the­iss. Seria, którą prze­te­sto­wa­łam zawiera 7 róż­nych olej­ków: oliwę z oli­wek – działa prze­ciw­u­tle­nia­jąco i rege­ne­ru­jąco ole­jek mig­da­łowy – przy­wraca rów­no­wagę skóry ole­jek z awo­kado – […]