nogi

tag

3 sprawdzone sposoby na długie nogi!

8 lipca 2016 / / MODA / 4 komentarze

Każda z nas stara się jak najlepiej wyeksponować nogi podczas lata. Nie każda jednak się przyzna, że używa trików, by nogi wyglądały jeszcze piękniej. Nie, nie myślałam (jeszcze) o konturowaniu nóg, ale też mam swoje sposoby na piękne nogi. Niby błahe, ale skuteczne, więc dziś Wam je przedstawię. Stosuję od […]

Piękne stopy na lato

22 czerwca 2015 / / TESTY / 2 komentarze

Co roku na początku lata poja­wia się ten sam pro­blem: jak szybko i sku­tecz­nie uzy­skać efekt pięk­nych i zadba­nych stóp jak z reklamy. Cóż, wypró­bo­wa­łam już kilku pre­pa­ra­tów, urzą­dzeń, kre­mów i posta­no­wi­łam pokrótce opi­sać, po to, abyście nie musiały tra­cić czasu, pie­nię­dzy i ner­wów. 1. Pil­niki mecha­niczne Dla cier­pli­wych i posia­da­ją­cych duuużo czasu. Aby osią­gnąć wyma­rzony cel, […]

Nogi na plan!

29 maja 2015 / / PRACA / Brak komentarzy

Halo, ale że jak? Moje nogi w roli głów­nej? Ale ja nie posia­dam ide­al­nych nóg! Nic nie szko­dzi? Zro­bi­cie tak, żeby będą ide­alne? OK, wcho­dzę w to! Zanim doszło do nakrę­ce­nia reklamy z moimi nogami w rolach głównych, zapro­szono mnie do salonu piękności, by upięk­szyć wszystko od kolan w dół :) Jeśli łydki […]

A czy Twoje nogi wyglądają kusząco?

28 kwietnia 2015 / / TESTY / 5 komentarzy

Nare­sz­cie wio­­sna, słońce grzeje, humor dopi­­suje, tem­pe­­ra­­tura powy­­żej 20 stopni, wska­­kuję w sukienkę albo jesz­cze lepiej – w kró­t­kie spodenki! Zakła­­dam i… jak co roku ZONK! Moje nogi są prze­­ra­ź­li­­wie blade i daleko im do tych wymu­­ska­­nych nóżek z Insta­­gra­­mo­­wych kont – krótko mówiąc – wstyd się tak poka­­zać. Co robię? Dzia­­łam! Kupuję kilka pre­­pa­­ra­­tów, […]