serum

tag

Kompleksowa pielęgnacja Capture Youth marki Dior – VLOG

4 lutego 2018 / / URODA / Brak komentarzy

Czas na moją nową pielęgnację, w której moja skóra się dosłownie rozkochała! A do tego najważniejsze, że przed przyjemnością testowania stanie ktoś z was, bo przygotowałam dla was konkurs z cudownymi nagrodami, ale po kolei.. Marka Dior proponuje nowość – indywidualny program pielęgnacyjny „Mix and Match”, który aktywnie przeciwdziała przyszłym […]

Kosmetyki, które (nie) warto mieć w swojej łazience

9 listopada 2016 / / URODA / 4 komentarze

Dziś o kilku kosmetycznych nowościach, które w większości polubiłam i które warto mieć w swojej łazience i kosmetyczce. Tym razem wybrane kosmetyki to: świetny krem pod oczy, podkład dostępny w każdej drogerii, luksusowy krem do rąk i do twarzy oraz niespecjalny peeling do ciała i serum nie dla każdego. Korygujący […]

Idealne serum do twarzy z niebieskimi algami

16 października 2016 / / URODA / 2 komentarze

Lubię, gdy na półce w łazience stoi jakiś ładny, ekskluzywny kosmetyk. Co więcej, lubię gdy działa i nie kosztuje fortuny. Te wszystkie cechy mają kosmetyki francuskiej marki Galénic. Ale najciekawsze jest to, że o tych kosmetykach nie znajdziecie prawie żadnych informacji na polskich stronach internetowych, dlatego tym bardziej muszę je […]

Clochee – polskie kosmetyki naturalne. Testuję!

19 sierpnia 2015 / / TESTY / 9 komentarzy

Kosme­tyki EKO, natu­ralne, orga­niczne z cer­ty­fi­ka­tami i innymi nagro­dami nigdy mnie nie inte­re­so­wały. Co w nich jest tak szcze­gól­nego, że na ich punk­cie sza­leją kobiety na całym świe­cie? Ale z każ­dym dniem coraz inten­syw­niej zasta­na­wiam się, co tak naprawdę nakła­dam na twarz i ciało. Czy aby na pewno te ilo­ści […]

Instan­tly Age­less – młodsza twarz w 5 minut? Testuję!

26 czerwca 2015 / / TESTY / 9 komentarzy

Worki i cie­nie pod oczami to zmora wielu kobiet. Nie zna­la­złam jesz­cze żad­nego kremu, ani korek­tora, który ide­al­nie wyma­załby moje worko-cie­nie pod oczami cho­ciaż na kilka godzin. Owszem, pod­czas sesji zdję­cio­wych, maki­ja­żystki świet­nie radzą sobie z moimi nie­do­sko­na­ło­ściami, ale to pro­fe­sjo­na­listki, które latami uczą się swo­jego zawodu. Już nawet mój nos – […]

Masaż twarzy wcale nie musi być trudny! Spróbuj!

18 czerwca 2015 / / URODA / Brak komentarzy

Masaż twa­rzy nie musi być żmud­nym, dłu­gim i skom­pli­ko­wa­nym zabie­giem. Wystar­czy kilka chwil przy wie­czor­nym nakła­da­niu serum, kremu czy olej­ku do twa­rzy i już wykonałyście kolejny krok ku wiecz­nej mło­do­ści ;) Te pro­ste triki poka­zała mi moja pani kosme­to­log i zawsze wie­czo­rem, choćby przez chwilę sta­ram się zasto­so­wać taki masaż twarzy zamiast zwykłego […]

Phar­ma­the­iss: 7 drogocennych olejków w jednym kosmetyku

15 czerwca 2015 / / TESTY / 2 komentarze

Z nowych kosme­ty­ków cie­szę się tak bar­dzo jak z nowej pary butów. Uwiel­biam pró­bo­wać, sma­ro­wać, wąchać, oglą­dać, ale to już dosko­nale wie­cie. Przez ostat­nie tygo­dnie z zapa­łem sto­so­wa­łam kosme­tyki marki Phar­ma­the­iss. Seria, którą prze­te­sto­wa­łam zawiera 7 róż­nych olej­ków: oliwę z oli­wek – działa prze­ciw­u­tle­nia­jąco i rege­ne­ru­jąco ole­jek mig­da­łowy – przy­wraca rów­no­wagę skóry ole­jek z awo­kado – […]