Pokazuje: 1 - 2 of 2 WYNIKÓW

Morwa biała – naturalny sposób na odchudzanie

Jak już wiecie, kocham wszelkie słodycze, słodkości i inne wafelki. Nie potrafię sobie odmówić słodyczy. I tak prawie każdego dnia. Żeby utrzymać się w rozmiarze 38, biegam, ćwiczę, pływam, ale to za mało. Oczywiście, że rzucając słodycze, życie byłoby prostsze, ale dlaczego mam odbierać sobie przyjemność zjedzenia czegoś słodkiego, jeśli tak to lubię? Jednak młodsza …

Ssanie oleju kokosowego – efekty po 12 miesiących. Czy zęby stały się białe?

Mija rok odkąd płu­czę usta ole­jem koko­so­wym. O dobro­czyn­nym ssaniu oleju kokosowego usły­sza­łam od kilku osób i posta­no­wi­łam sama wypró­bo­wać. Wszystko za sprawą kwasu lau­ry­no­wego, który znaj­duje się w oleju kok­so­wym i ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­wi­ru­sowe i anty­bak­te­ryjne. Olej koko­sowy ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie: można na nim sma­żyć, uży­wać do masażu ciała, przy­rzą­dzać z niego maseczki do wło­sów, sma­ro­wać ciało, by zabez­pie­czyć …