10 najlepszych sklepów internetowych, w których trwają wyprzedaże

13 stycznia 2016 / / MODA / 8 komentarzy

Wy­prze­daże pełną parą. Oka­zja goni oka­zję. Ale w tym roku – dosyć prze­wrot­nie – posta­no­wi­łam poszu­kać wyprze­daży w inter­ne­cie.

Oka­zuje się, że można zna­leźć sporo skle­pów inter­ne­to­wych, w któ­rych ma się ochotę na… wszystko! Wybra­łam dla Was 10 naj­lep­szych buti­ków, gdzie trwają wła­śnie wyprze­daże. Gdy wcho­dzę na ich strony, moje oczy zaczy­nają moc­niej świe­cić, włosy błysz­czeć, a w domu sły­chać tylko: „och, ach – jakie to pięk­ne­eee”…

Klikając w nazwy sklepów, przechodzicie bezpośrednio na strony butików. Tak więc jeśli szaleć, to tylko teraz ;)

1. Bunny The Sta­r

„To nie jest jedy­nie marka odzie­żowa, to styl życia” i dosko­nale rozu­miem prze­sła­nie tej marki… Wszyst­kie ubra­nia wyglą­dają tak, że od razu chcia­ła­bym w nie wsko­czyć. Miękko, sub­tel­nie, paste­lowo – kto tego nie lubi?

Bunny-the-star

2. 303 Ave­nu­e

Naj­wyż­sza jakość tka­nin z Fran­cji i Włoch, dzięki któ­rym powstają kasz­mi­rowe płasz­cze, over­si­zowe bluzki i dziew­częce spód­nice. Wszystko w tona­cji gra­fi­to­wej, paste­lo­wej, dosko­nale wykoń­czone. Moda przez wiel­kie M. Szyk i klasa!

303-avenue

3. Syl­wia Maj­da­n

To jeden z tych buti­ków, do któ­rego wcho­dzisz i chcia­ła­byś mieć dosłow­nie wszystko, bo lubisz ubie­rać się kobieco, nosić ubra­nia z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin i czuć się ele­gancko, ale także w wyda­niu casu­alo­wym. Znam Syl­wię oso­bi­ście i wiem, że w każdą kolek­cję, w każdy pro­jekt wkłada całe serce.

sylwia-majdan

Sylwia-Majdan-napis

4. Just Pau­l

„Ubra­nia Just Paul cechuje nie­wy­mu­szona ele­gan­cja, luz i non­sza­lan­cja, która w połą­cze­niu z dzia­ni­nami wyso­kiej jako­ści kreuje nowy wymiar casu­alo­wego stylu”. I zga­dza się tu każde słowo! Piękne wzory, do tego kom­fort i wygoda z pod­kre­śle­niem kobie­co­ści i nic wię­cej mi nie potrzeba! Nawet przyszłe mamy znajdą tu coś dla siebie. Butik z prze­miłą obsługą znaj­duje się też przy ulicy Moko­tow­skiej w Warszawie.

just-paul

stylizacja7a

5. Łu­kasz Jemio­ł

Dla­czego tak wiele pol­skich gwiazd uwiel­bia współ­pra­co­wać z Łuka­szem Jemio­łem? Bo potrafi on wydo­być z kobiety to co naj­pięk­niej­sze. Mia­łam oka­zję poznać Łuka­sza i bar­dzo cie­pło wspo­mi­nam to spo­tka­nie. W Łuka­szu jest mnó­stwo pasji do mody, a do tego bije od niego taka… nor­mal­ność, któ­rej cza­sem bra­kuje u niektó­rych pro­jektantów… Pole­cam pod­stronę Basic, na któ­rej znaj­dzie­cie wyprze­da­żowe pro­po­zy­cje.

lukasz-jemiol

lukasz-jemiol

6. Lou Saint­s

„Pro­jekty Lou Saints to przede wszyst­kim wdzięk i wygoda zain­spi­ro­wane fran­cu­skim szy­kiem, na każdą porę dnia”. Tę sio­strzaną markę Lilou polu­biły już mię­dzy innymi Kata­rzyna Zie­liń­ska, Pau­lina Holtz, Kamila Szcza­wiń­ska czy Pau­lina Kru­piń­ska. Ich wzory można kupić np. na stro­nie Show­ro­omu lub w butiku przy ul. Moko­tow­skiej, tam gdzie mie­ści się Lilou, a  już niedługo ruszy ich strona internetowa.

lou-saints

7. Simple CP

Tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać. Już tyle lat na rynku i wciąż nieustannie zachwycają swoimi kolekcjami. „Każdy finalny projekt Simple CP poprzedzają godziny szukania inspiracji, dyskusji, rysowania…” W projektach widać, że są one precyzyjnie przemyślane. W sklepie internetowym jest sporo modeli, które Was zaintrygują, a właśnie rozpoczął się kolejny etap wyprzedaży.

simple

 

8. Za­qu­ad

Czy da się połą­czyć spor­towy styl z uni­wer­salną pro­stotą? Do tego nieco zasza­leć, ale w gra­ni­cach roz­sądku? A jakże! Prze­glą­dam ich look­book na stro­nie i mówię sama do sie­bie: Woooow! Wpraw­dzie nie znaj­dzie­cie zbyt wielu wyprze­da­żo­wych pro­po­zy­cji, ale warto zaj­rzeć i poza­ch­wy­cać się nie­tu­zin­ko­wymi wzo­rami.

zaquad

9. Le désir

O tej marce dowiedziałam się dosłownie kilka dni temu, a już podbiła moje serce. Najwyższa jakość materiałów, kolory, jakie lubię i ta nutka kokieterii, sprawiają że praktycznie na wszystkie te ubrania znalazłoby się miejsce w mojej szafie. Również dostępna w Showroomie.

ledesir

10 Thecadess

Ta marka to „mieszanka wielkomiejskiego luzu i szykownej elegancji z dbałością o perfekcyjne wykończenia detali”. Stworzona przez męski duet, zachwyca minimalizmem w połączeniu z aktualnymi trendami modowymi. Panowie szyją też kreacje na wyjątkowe okazje, takie jak ślub, bal czy inne uroczystości.

thecadess

Zdjęcie główne: sylwiamajdan.com


 • munia

  super przewodnik po tych sklepach on-line. W zasadzie w każdym coś dla siebie znalazłam…. Masakra ile fajnych rzeczy ;)

 • Anna Tkaczyk

  Świetne zestawienie <3

 • Disa Małgorzata Piela

  Echhhh … piękne rzeczy! Obiecałam sobie, że będę nabywała mało rzeczy, ale dobrej jakości, a tu kilka rzeczy bym chętnie u siebie widziała :)

 • Mro Kat

  Wprawdzie pierwszy raz słyszę o takich sklepach. Jakoś zakupy online jeśli chodzi o ubrania nie są dla mnie. Ale przewodnik jak najbardziej na plus. Myślę, że przyda się wielu dziewczynom :)

  • W Warszawie jest łatwiej, bo przeglądasz sklepy internetowe i jedziesz do stacjonarnych, jeśli coś wpadnie Ci w oko ;)

   • Mro Kat

    Do Warszawy to mi niestety za daleko. Ale może kiedyś tam wyląduję… po cichu to takie małe marzenie. Kto wie, co czas pokaże :)