Pokazuje: 1 - 2 of 2 WYNIKÓW

Olaplex i włosy jak nowe! Ciąg dalszy mojej przygody

Trochę żałuję, że przez ostatnie kilka miesięcy nie poddawałam się zabiegowi Olaplex, bo włosy sporo na tym straciły. Mam wrażenie, że bez tego zabiegu stały się lekko żółte i pozbawione blasku. Ponieważ nadal jestem wierna farbowaniu systemem flamboyage, moja wizyta u fryzjera trwa zwykle 3-4 godziny, dlatego przez te ostatnie miesiące rezygnowałam z zabiegu Olaplex, …

Przewodnik po wyprzedażach, czyli gdzie i co warto kupić?

Uwiel­biam czas wyprze­daży, całym ser­cem. Śmiało mogę powie­dzieć, że 85% ubrań kupuję wła­śnie pod­czas wyprze­daży. Już prze­bie­ram nóż­kami przed kolej­nymi wiel­kimi, wyprze­da­żo­wymi zaku­pami. Potra­fię wyna­leźć praw­dziwe perełki świet­nej jako­ści w szo­ku­jąco niskich cenach. Co naj­czę­ściej kupuję pod­czas wyprze­daży? Buty, bo roz­miar 40/41 nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym i czę­sto w skle­pach zostają duże numery w atrak­cyj­nych cenach, zimowe kurtki w środku lata …