torba

tag

Ponczo – odmień swoją szafę!

22 września 2015 / / MODA / 4 komentarze

Pon­czo to taka część gar­de­roby, do któ­rej bar­dzo długo nie mogłam się prze­ko­nać. Inne dziew­czyny świet­nie w nim wyglą­dają, ale wydawało mi się, że to nie dla mnie. W końcu zupeł­nym przy­pad­kiem kupi­łam swoje pierw­sze pon­czo i teraz z wielką chę­cią zakła­dam je, gdy pogoda za oknem nie może się zde­cy­do­wać, czyli przy […]

Trencz – ponadczasowy płaszcz w twojej szafie

15 września 2015 / / MODA / 6 komentarzy

Kupi­łam go jakiś czas temu. Ostatni egzem­plarz w skle­pie. Po pro­stu cze­kał i zer­kał na mnie. Nie mogłam mu się oprzeć. Trencz, czyli płaszcz, który idealnie sprawdzi się właśnie teraz, gdy pogoda nie może do końca się zdecydować. Ale musi być jak druga skóra: dopa­so­wany do figury, nie za cia­sny w ramio­nach, sku­tecz­nie chro­niący nas […]

Michael Kors – zegarek, torebka czy buty? Co wybierasz?

8 września 2015 / / MODA / 5 komentarzy

Michael Kors to marka znana na całym świe­cie. Jedni zachwy­cają się pro­duk­tami tej firmy, inni twier­dzą, że za bar­dzo „rażą po oczach”. Mało tego, nie­które war­sza­wianki uwa­żają, że torebki Micha­ela Korsa są już po pro­stu passé. To jedna z najczęściej podrabianych marek na świecie, ale jej właściciel, 56-letni Michael David Kors […]

O bag – czy tak wygląda torebka twoich marzeń ?

17 sierpnia 2015 / / MODA / 15 komentarzy

Niek­tóre dziew­czyny wręcz nie wyobra­żają sobie swo­jej gar­de­roby bez kilku tore­bek marki O bag, inne twier­dzą, że te torebki nadają się jedy­nie na zakupy do… warzyw­niaka. Pojemne, w prze­róż­nych wiel­ko­ściach i kolo­rach. Wyko­nane ze spe­cjal­nego, odpor­nego two­rzywa, „mięk­kie, przy­jemne w dotyku, wodo­od­porne, lek­kie i wytrzy­małe, o pro­stym desi­gnie”. Można je […]

Sugarfree – letnia sukienka na każdą figurę!

4 sierpnia 2015 / / MODA / 8 komentarzy

Sukienkę Sugarfree z powo­dze­niem może zało­żyć każda dziew­czyna, również ta, która nie nosi ubrań w rozmiarze S. Sukienka, która zakryje to co nie chcemy poka­zy­wać, a odsłoni ramiona i nogi, któ­rymi naj­czę­ściej możemy się pochwa­lić. Prze­wiewna, przy­jemna w dotyku, ide­alna na sierp­niowe wie­czory, dostępna także w kolorze śmietankowym. Markę Sugarfree odkryłam całkiem niedawno, dzięki […]

Torebka Long­champ w doborowym towarzystwie

27 maja 2015 / / MODA / 8 komentarzy

Torebka, która pomie­ści wszystko. Ide­alna do samo­lotu, na zakupy, na spacer z dziec­kiem. Roz­po­zna­walna na całym świe­cie, obecna w 101 kra­jach. Do wyboru, do koloru. Różne wiel­ko­ści, ten sam kształt, solidna jakość. Nylo­nowa, ze skó­rzaną klapką, na krót­kich, skó­rza­nych, porząd­nie wyko­na­nych rącz­kach. Najlepsza w soczystym kolorze. Plu­sem jest moż­li­wość zło­że­nia jej do bardzo nie­wiel­kich roz­mia­rów, dla­tego zmieści […]

Louis Vuitton – luksus, który pokochałam!

5 maja 2015 / / MODA / 2 komentarze

„Suzy, a czy ty wiesz, że Louis Vuit­ton jest naj­chęt­niej podra­bianą marką tore­bek na świe­cie? Prze­cież to nawet nie jest skóra, tylko kawa­łek jakiejś ceraty! Teraz to pół War­szawy cho­dzi z tymi toreb­kami, po tym jak można je kupić w Vit­kacu. To logo jest takie tan­detne…” Ile to ja się nasłu­cha­łam takich opi­nii […]

Najmodniejsza torebka sezonu za 99 zł!

14 kwietnia 2015 / / MODA / 6 komentarzy
Torebkahitsezonu

Kiedy zoba­czy­łam tę torebkę, po pro­stu zaczę­łam się roz­pły­wać. Choć nie pędzę ślepo za tren­dami, lubię mieć w swo­jej gar­de­ro­bie cho­ciaż jeden modny dro­biazg i właśnie ta torebka dołączyła do mojej garderoby. A w tym sezo­nie – jak zapewne już wie­cie – kró­lują frędzle, więc cho­ciaż niech torebka będzie super modna! Ponie­waż jej […]